Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Lớp 8 Phường 02, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 02:45:06

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 (từ 13h30 đến tối), ưu tiên học sớm
Thông tin: học sinh nam, lớp 8, cần học tin học Pascal
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Lớp 8 02 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: