Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường 02, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 03:50:21

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy135phút/buổi
Thời gian: Chiều T7, CN
Thông tin: học sinh nam, lớp 8, học tin học Văn Phòng
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học 02 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: