Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường 12, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 09/05/2021 03:26:18

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.200.000đ/tháng, 1.600.000
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T34567 (18h -20h)
Thông tin: học viên nữ 19tuổi (cần Dạy Excel và Access)
Yêu cầu gia sư: Nam/Nữ, GV: 2tr2 || sv: 1tr6
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học 12 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: