Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường 13, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/06/2021 00:40:48

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 150.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4 (14h-16h)
Thông tin: học viên nam, 24 tuổi
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam, Phí 300k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học 13 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: