Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường 14, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 06:23:59

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: tối sắp xếp (18h-20h)
Thông tin: học viên nữ, học lâu rồi nên quên
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học 14 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: