Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường 15, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 05:56:22

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 18h30 trở đi) + T7, CN (từ 8h sáng đến 16h chiều)
Thông tin: học môn
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học 15 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: