Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 07:49:09

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6,7 (từ 14h đến 16h)
Thông tin: học viên nữ, 24 tuổi, làm kế toán
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học 15 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: