Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 14:51:53

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.100.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T246 (từ 18h30 trở đi)
Thông tin: học viên nam, cần ôn lại excel văn phòng
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Bình Chiểu Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: