Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường Bình Trị Đông A, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 17:13:54

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7, CN (sắp xếp ban ngày)
Thông tin: học viên nữ, học tin học văn phòng
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, Phí 400k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Trị Đông A, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Bình Trị Đông A Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: