Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 11:51:50

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 180.000đ/buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần
Thời gian: T2,4,6 (sắp xếp sáng-chiều )
Thông tin: học viên nam, cần học tin học văn phòng cơ bản
Yêu cầu gia sư: Nam/Nữ, SV: 180k/buổi (120 phút). Phí SV: 300k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Đa Kao Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: