Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 17:43:56

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp
Thông tin: học viên nam, học tin học đồ họa
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Đông Hưng Thuận Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: