Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/11/2020 01:11:11

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (14h -16h)
Thông tin: học viên nam, cần học Photoshop
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam, (SV ĐÃ TỐT NGHIỆP). Tháng 8 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Linh Xuân Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: