Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 07:47:10

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4 (18h-20h)
Thông tin: học viên nam, đang là sinh viên đại học
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Phí 200k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Phú Thọ Hoà Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: