Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 14:23:46

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp
Thông tin: học viên nam, học Excel nâng cao (lập trình VBA)
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Phước Long A Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: