Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 10:59:18

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 180.000đ/buổi
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (16h-18h)
Thông tin: học viên nữ, biết sơ sơ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Tin học văn phòng (Tin A). Phí 250k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Tam Phú Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: