Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 23:15:23

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (18h-19h30)
Thông tin: Học viên nam 50t, Học tin A
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Thủ Thiêm Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: