Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 06:12:45

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 150.000đ/buổi, lương: 200k/1b (dạy 120phút)
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T,2,3,4,5,6 (từ 19h30 trở đi), T7,CN (ban ngày)
Thông tin: học viên nữ 41t
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Thị trấn Cần Thạnh Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: