Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Xã An Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 16:19:30

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng, || GV: 2.200.000/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T26 (Chiều sắp xếp)
Thông tin: học viên nam, trường đại học Tài Chính Marketing
Yêu cầu gia sư: Nam/Nữ, GV:2tr2/tháng|| SV: 1tr7/tháng
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã An Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán An Phú Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: