Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 1 Phường 09, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/05/2021 18:00:16

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 150.000đ/buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T6, 7, CN (17h -19h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, Phí 150k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 1 09 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: