Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 4 Dạy Song Ngữ Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 16/01/2021 16:24:09

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T7+CN (sắp xếp)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 4 Dạy Song Ngữ Bình Trị Đông B Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: