Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 5 Phường 02, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 08:25:08

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357(20h-21h30)
Thông tin: Học sinh nữ, lớp tích hợp
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 5 02 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: