Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 5 Phường 04, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 17:27:38

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 (từ 18h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, luyện thi thử vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 5 04 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: