Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 5 Phường 21, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/06/2021 18:27:34

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7, CN (rãnh cả ngày)
Thông tin: học sinh trường Phú Diễn
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 21, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 5 21 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: