Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 6 Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 16:55:06

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (17h -19h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 6 Tam Phú Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: