Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 7 Phường 02, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/05/2021 20:37:18

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,4,6 ( Từ 17h30 trở đi)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 7 02 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: