Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 7 Phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 11:25:36

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Chiều + Tối sắp xếp (trừ ngày t6)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 7 27 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: