Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 8 Phường 07, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 22:08:15

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567 (Từ 18h trở đi)
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 8 07 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: