Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 9 Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/02/2021 19:45:21

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: chiều 246 từ 3h-5h
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 9 Tân Phú Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: