Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Báo Bài Lớp 6 Phường 11, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 13:06:04

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối 2,4,6 (7h->)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Báo Bài Lớp 6 11 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: