Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Dạy Bằng Tiếng Anh Phường 13, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 10:12:16

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 300.000đ/buổi
Số buổi: 3 -> 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học sinh (từ 8h đến 16h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 700k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Dạy Bằng Tiếng Anh 13 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: