Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Anh Văn Lớp 9 Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 18:31:57

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Hóa, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6,7 (từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Sương Nguyệt Anh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Anh Văn Lớp 9 Nguyễn Cư Trinh Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: