Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 10 Phường 11, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/04/2021 18:20:43

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp tối
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 10 11 Quận 3 TPHCM

Viết một bình luận