Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 10 Phường 12, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 14:23:15

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 270.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6,7 (Từ sau 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Mức Phí: 100.000đ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 10 12 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: