Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 12 Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 20:52:04

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 600.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn chiều thứ 2,7 ( từ 15h đến 18h), sắp xếp thêm
Thông tin: học sinh nữ trường Nguyễn Thái Bình
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 12 Tân Thạnh Đông Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: