Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 12 Phường 03, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 05:23:29

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T4,7,CN (18h30 -20h)
Thông tin: học sinh nam, học yếu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 12 03 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: