Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 12 Phường 15, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 18:00:29

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357 (18h -19h30)
Thông tin: học sinh nữ, lớp 11 lên 12
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 12 15 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: