Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 8 Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/11/2020 23:39:27

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (18h-20h)
Thông tin: Học sinh Nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 8 Trung Lập Thượng Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: