Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 8 Phường 02, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 23:21:25

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,6 (18h30-20h30)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 8 02 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: