Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 8 Phường 14, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 00:24:23

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T4 (8h30-10h30) , CN (9h-11h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Collect
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 8 14 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: