Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 9 Phường 09, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 04:54:11

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T23456 (Từ 18h trở đi)
Thông tin: Học sinh nam, trường Nguyễn Văn Luông
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 9 09 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: