Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 9 Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 10:44:33

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, 2.500.000đ
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (sáng – chiều)
Thông tin: học sinh nữ, trường Minh Đức
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, SSV:2tr || GV: 2tr5
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 9 Hiệp Bình Phước Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: