Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 1 Phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/03/2021 17:14:46

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: 3,5,7,cn (3h-5h)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 1 27 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: