Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/11/2020 18:11:27

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T35(18h30-20h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn công trứ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, (Trường Bách khoa hoặc Ngoại thương)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 Bình Lợi Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: