Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 05:28:48

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12,
Mức lương: 600.000đ/buổi, lương: 150k/1tiết
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 180phút/buổi (150k/tiết)
Thời gian: T2,4,6 (18h-21h)
Thông tin: nhóm học sinh cấp 3
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 600k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Thị trấn Hóc Môn Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: