Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Phường 01, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/06/2021 20:50:39

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 4.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn các buổi trong tuần (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, yếu toán
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 01 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: