Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Phường 02, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 04:23:56

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 (sau 18h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường chuyên lê hồng phong
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 02 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: