Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Phường 05, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 18:14:21

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T24 (17h30 -19h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 05 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: