Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Phường 05, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 15:22:01

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T24 (từ 17h30, 18h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trần văn giàu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 05 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: