Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Phường 10, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 13:49:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng, 1.300.000
Số buổi: 2 buổi /tuần
Thời gian: T24 (18h30 -20h)
Thông tin: học sinh nữ, trường phú nhuận
Yêu cầu gia sư: Nữ, GV: 1tr8 (dạy 90phút) | SV: 1tr3 (dạy 120phút)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 10 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: