Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Phường 11, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/03/2021 10:55:55

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T7(rãnh sáng – tối) + CN (rãnh từ 3h chiều-> tối)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, ưu tiên sv nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 11 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: